O zakladateľovi

Peter Andrišin

Zakladateľ a odborný garant spoločnosti Dozen. Pôsobí v oblasti finančného riadenia viac ako 20 rokov. Je expertom na dosahovanie ziskov zavádzaním, stabilizovaním a zlepšovaním existujúcich procesov.


Počas jeho pôsobenia všetky firmy, pre ktoré pracoval, dosahovali lepšie výsledky ako bolo pôvodné očakávanie klienta.

Kontaktujte nás