Článok 1

Ing. Peter Andrišin: Metodika TCO – Total Cost of Ownership. Kedy je 1 viac ako 2 …

Výrok 1 nie je menej ako 2 neplatí v matematike, veľmi často však platí vo financiách, zvláštnu pozornosť je nutné venovať nákupu. Ak by som vybral akúkoľvek oblasť podnikania, v ktorej výrok 1>2 dokážem, naštvem niektorého z priateľov alebo známych. Verejne dostupným príkladom nákupu CT-prístrojov v Žiline „naštvem“ iba poslanca Smeru-SD Blanára a jeho priaznivcov. Podľa neho je totiž cena za prístroj 2 272 000 € NIŽŠIA ako cena 1 447 000,10 € za identický prístroj! V miliónoch 2<1 (implikácia 1>2).

(Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §44 ods.3: Ponuky sa vyhodnocujú na základe: a) najlepšieho pomeru ceny a kvality [Poznámka autora: ani ako priaznivec danej politickej strany nedokážem obhájiť stratu viac ako 800 tisíc € týmto odsekom], b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo c) najnižšej ceny [Poznámka autora: týmto odsekom mínus 800 tisíc € už vôbec neviem obhájiť. Ale politici dokážu nemožné…])