Kto sme

Dozen

Spoločnosť Dozen poskytuje služby externého finančného riaditeľa spoločnostiam, ktoré takúto funkciu interne nemajú.

Dozen je členom Holandskej obchodnej komory a Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.

Externý Finančný Riaditeľ

Externý finančný riaditeľ je ako lekár, ktorý rieši zdravotné problémy keď nastanú a prevenciou pomáha problémom predchádzať. Externý finančný riaditeľ je ideálna kombinácia skúseností a dosiahnutého zisku za primerané náklady bez zbytočnej byrokracie.

Kontaktujte nás